Cultuurfonds Westerveld

Het Cultuurfonds Westerveld is een fonds welke is ingesteld door de Gemeente Westerveld om op eenvoudige wijze culturele activiteiten in de gemeente te bevorderen. Voor een project of evenement op het gebied van beeldende kunst, theater, letteren, toneel, dans, muziek etc. kan subsidie worden aangevraagd via de website.

In principe kan iedereen (zonder winstoogmerk) die een goed idee heeft voor een culturele activiteit een aanvraag indienen. De specifieke voorwaarden staan op onze website vermeld. We ontvangen de aanvragen het liefst 6 weken voordat de activiteit gaat plaatsvinden. En de maximale termijn voor de beoordeling is ook 6 weken.

Voorwaarden
En de voorwaarden specifiek noemen kan natuurlijk, ik weet niet hoeveel ruimte jij hebt maar deze tekst kan toegevoegd worden.
Niet elke aanvraag leidt tot het toekennen van een bedrag. Belangrijk is dat:
De activiteit/het project gericht is op heel Westerveld, in ieder geval op meerdere dorpen;
Er in het plan samenwerking zichtbaar is (van disciplines, van mensen, van groepen);
De activiteit/het project mede gericht is op bezoekers van buiten de gemeente (cultuurtoerisme bevorderen);
Het plan vernieuwend is, mogelijk zelfs grensverleggend;
De activiteit/het project geheel of gedeeltelijk gericht is op:
-jeugd;
-kunst- & cultuureducatie.

Via het contactformulier op de website www.cultuurfondswesterveld.nl kunt u contact met ons opnemen.