CultuurKlik

Informatie
Cultuureducatie en cultuurparticipatie

CultuurKLIK brengt kunst- en cultuuronderwijs in de klas
Muziek, dans, theater, beeldend, erfgoed, literatuur en media


Kunst prikkelt, inspireert, maakt nieuwsgierig,
verbaast, ontroert, verwondert, schokt,
stemt tot nadenken, zet de wereld op zijn kop,
geeft energie, laat je dromen, fantaseren
en verbindt mensen met elkaar!

Al die ervaringen brengt CultuurKLIK, als spin in het culturele web van Westerveld, met veel plezier naar de klaslokalen en ontmoetingsplaatsen in de gemeente. In de overtuiging dat kunst en cultuur ons verrijken en de wereld mooier maken.

CultuurKlik zet zich onder de naam van Scala Cultuur op School 100% in voor optimale cultuureducatie in het onderwijs. De rol van CultuurKlik richting onderwijs is daarbij adviserend, stimulerend, ondersteunend en uitvoerend. Ook de nieuw te ontwikkelen tak binnen Cultuurklik: Cultuur in de Samenleving kan voor de gemeente Westerveld veel positiefs betekenen. CultuurKlik zal met landelijke, provinciale en lokale subsidies en fondsen trajecten uitvoeren in o.a. het sociale domein.

Adviseur cultuureducatie Maarten Gal vertelt: ‘In samenwerking met het basis en voortgezet onderwijs ontwikkelt en verzorgt CultuurKLIK doorlopende leerlijnen, lessenseries, workshops en dagprogramma’s voor de kunstdisciplines muziek, dans, theater, beeldend, erfgoed, literatuur en media. Samen met de stuurgroep Kunst en Cultuur Traject Westerveld en culturele partners in de gemeente stellen we jaarlijks een programma samen zodat alle kinderen op school de kans krijgen om hun artistieke talenten te verkennen en te ontwikkelen en leerkrachten getraind worden om de kunstvakken beter te kunnen geven. Bij de ontwikkeling en uitvoering van al die cultuureducatieve activiteiten betrekken we een groot netwerk van zelfstandige vakdocenten en andere culturele professionals uit de regio.’

Cultuur(klik) in het Onderwijs
Doelgroepen
Kinderen en jongeren PO, VO, MBO kinderen voor- en naschools.

 • Lessenserie Cultuurland
 • workshops cultuurmenu’s
 • cultuurtrajecten en workshops VO/MBO
 • deskundigheidsbevordering leekrachten PO
 • advisering, ondersteuning op gebied cultuureducatie
 • ondersteuning bij cultuureducatie regelingen (o.a. CMK, Muziekimpuls)
 • deelname aan werkgroepen cultuureducatie

Cultuur(klik in de Samenleving)
Doelgroepen
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de gemeente Westerveld

 • projecten gericht op verschillende doelgroepen
 • cultuur inzetten als middel: sociale domein, armoede, eenzaamheid, verbinding enz.
 • cultuurparticipatie verbreden en verdiepen
 • verbinding binnenschools buitenschools
 • ondersteuning culturele amateurveld
 • kennis- en expertisecentrum op gebied van cultuur
 1. Kunst en Cultuur Traject Westerveld – KCTW
  In de gemeente Westerveld organiseert CultuurKlik (voorheen Scala Cultuur op School) al jaren het KCTW. De organiserende rol houdt in dat we de stuurgroep en de werkgroep leiden en zorgen dat het KCTW optimaal wordt uitgevoerd. Dit doen we als CultuurKlik natuurlijk niet alleen maar met tal van culturele partijen en de scholen samen.
  Naast de rol van organisator is de rol van CultuurKlik adviserend, mede-beleidsbepalend, stimulerend, ondersteunend en uitvoerend.
 2. AMV- Westerveld
  Al vele jaren verzorgt CultuurKlik (voorheen Scala Cultuur op School) AMV lessen in alle scholen PO in de gemeente Westerveld. Waar het voorheen alleen lessen waren voor de middenbouw is twee jaar geleden het AMV traject vernieuwd en nu krijgen alle groepen 1 t/m 8 elk jaar een muziektraject dat past bij de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.
 3. Project Stad & Esch
  CultuurKlik – voorheen Scala – verzorgt al vele jaren voor Stad & Esch in Diever een cultuurproject. Was dit project in eerste instantie alleen voor de klassen 1 en 2. Nu anno 2022 doen alle groepen van Stad & Esch Diever aan het project mee.
 4. CMK en andere regelingen (landelijk) voor scholen PO, VO en MBO
  CultuurKlik is voor scholen PO, VO en MBO in ZW Drenthe en Steenwijkerland een belangrijke partij voor het aanvragen en uitvoeren van cultuursubsidies bij landelijke fondsen.
  CuluurKlik adviseert, stimuleert, ondersteund en voert deels uit.CultuurKlik houdt landelijk in de gaten welke mogelijkheden er voor scholen PO, VO en MBO zijn om het cultuuronderwijs op een hoger niveau te tillen. CultuurKlik is de partij die de landelijke regelingen bij de scholen onder de aandacht brengt, stimuleert om mee te doen, ondersteunt bij de aanvraag en helpt indien gewenst bij de uitvoering van de regeling.
 5. Cultuurparticipatie verbreden, verdiepen en stimuleren
  Cultuur in de Samenleving is een afdeling die CultuurKlik in de komende jaren verder gaat ontwikkelen. Een afdeling die ook voor de gemeente Westerveld zeer interessant is en past in de cultuurvisie van de gemeente.
  Daarbij wordt vooral ingezet op cultuur in de dorpen en voor speciale doelgroepen. Westerveld kent haar eigen problemen in de verschillende dorpen en kernen en Westerveld heeft de focus op alle leeftijden.
  De projecten van CultuurKlik zijn welkom in het sociale en maatschappelijke veld. Projecten die mensen of kernen vitaal houden, die zelfvertrouwen geven, die eenzaamheid tegen gaan en die geestelijk en lichamelijk stimulansen geven.
 • Contactpersoon: Maarten Gal
 • Telefoonnummer: 06-53154802
 • Email: maartengal@cultuurklik.nl
 • Website: www.cultuurklik.nl
 • Doelgroep: kinderen, jongeren en leerkrachten primair en voortgezet onderwijs, bso en kinderopvang en projectmatig

 

Ik kom graag in contact met Cultuurklik