Gezonde School (inzetten thema gezondheid)

Een gezonde en actieve leefstijl is een belangrijk onderdeel van de samenleving. O.a. de Gezonde School draagt hieraan bij. Doelstelling is het op schoolniveau behalen van het ‘Vignet Gezonde School’, om zo planmatig, structureel en actief in te zetten op gezondheid en te zorgen voor borging hiervan binnen het schoolbeleid. Dit gebeurt middels 4 pijlers: signalering, educatie, omgeving en beleid. Je kiest als school zijnde zelf weloverwogen voor 1 thema waar je op in gaat zetten en werk je na het behalen van het vignet minimaal 3 jaar aan dit thema, waardoor de kans op een blijvend effect groter is. Zo creëer je een kader voor huidige en nieuwe acties en voorkom je ad-hoc activiteiten. De school staat centraal, met als centraal doel collectieve preventie op het gebied van gezondheid, dit in samenwerking met de GGD en de beweegcoaches. Hierbij proberen we aan te sluiten op wat de school nodig heeft. Zo profileert en onderscheid de school zich door inspanningen op het gebied van gezondheid. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde School is wel dat de school moet voldoen aan de wettelijke eisen die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, de medewerkers en schoolomgeving. Daarna kies je als school 1 Gezonde School-thema, waar je op in gaat zetten. Scholen kunnen naar eigen keuze kiezen voor de Gezonde School en voor welk thema. Hieronder kun je je als school zijnde aanmelden voor de Gezonde School.

Website Gezonde School : de thema’s van de Gezonde School zijn (klik op het thema om dit thema verder in te zien):


Aanmelden voor thema Gezonde School

School
Aanspreekpunt
Welk thema
Gewenste startmaand voor start Gezonde School
Hier alstublieft geen gezondheidsgegevens invullen.