ID-tafel

Initiatieven voor of uit Westerveld kunnen zich tot de ID-tafel wenden voor ondersteuning. Inwoners, verenigingen, stichtingen en werkgroepen met een idee of initiatief op het gebied van o.a. gezondheid, sport, cultuur en leefbaarheid kunnen hier terecht. Een initiatief kan al volledig uitgewerkt zijn, nog in de kinderschoenen staan of zich ergens daartussenin bevinden. Ondersteuning en de bijdrage vanuit de ID-tafel kan zijn; kennis, advies, netwerken, budget en/of andere middelen.

De ID-tafel heeft tot doel om de Westervelder gemeenschapskracht op verschillende manieren te vergroten. Door kennis uit te wisselen, lokale experts in te zetten, inwoners en partijen die elkaar met ideeën of activiteiten kunnen versterken te verbinden, door praktische hulpinzet, (deel)financiering en andere ondersteuningsvormen. Het is niet alleen een subsidieloket, maar een lokaal netwerk waar initiatiefgelden/middelen een onderdeel van zijn, maar waar de gemeenschapskracht centraal staat.

Hoe werkt de ID-tafel?

  • De projectgroep van de ID-tafel bestaat uit de regisseur dorpen en leefbaarheid, de cultuurcoach, een afvaardiging van de beweegcoaches en een afvaardiging van de dorpsverbinders.
  • Een initiatief kan al volledig uitgewerkt zijn of nog in de kinderschoenen staan. Afhankelijk daarvan wordt gekeken wat er nodig is qua ondersteuning. Soms kunnen partijen verbonden worden met andere verenigingen of initiatieven, soms kan er een financiële bijdrage geleverd worden of juist advies gegeven worden.
  • De ID-tafel betreft een pilotjaar, dat loopt van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025. Tussentijds wordt de ID-tafel door de projectgroep geëvalueerd: hierbij kan het zijn dat de voorwaarden voor wat betreft het aanvragen gewijzigd kunnen worden.

Spelregels ID-tafel:

  • Onder andere inwoners, verenigingen, stichtingen of werkgroepen die een idee hebben kunnen terecht bij de ID-tafel voor kennis, ondersteuning, advies en (financiële) middelen.
  • Aanvragen kan het gehele jaar door. Binnen vier weken bericht over uw aanvraag.
  • Max. 1.000 euro wanneer een initiatief vanuit één partij
  • Max. 2.500 euro wanneer een initiatief samenwerkt met een andere lokale partij
  • Aanvragen gaat via het aanvraagformulier, deze kunt u in het onderstaande formulier invullen.
  • Eigen ureninzet kan niet worden bekostigd vanuit de ID-tafel

Ik wil graag mijn idee/initiatief insturen! Hieronder vul ik mijn/onze gegevens in.

Naam(Vereist)
Let op: de adresgegevens van de organisatie
Let op: het IBAN-nummer van de organisatie. Dit is bedoeld voor eventuele uitbetaling
Aan welk(e) thema('s) draagt uw idee bij?(Vereist)
* Vink hier aan welke categorie(ën) van toepassing zijn: dit kunnen meerdere vakjes zijn
Noem hierbij een concrete datum, tijd en locatie
* Geef hier een inhoudelijk beeld van uw idee. Op wat voor manier draagt uw idee bij aan één van de eerder genoemde categorie(ën)?
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Graag willen we een overzicht bijhouden van de ideeën die zijn bedacht. Dit is nog in ontwikkeling, maar graag ontvangen wij een foto van uw idee. Mocht u nu nog geen foto ervan hebben, kunt u deze naderhand mailen naar idtafel@westerveldverbonden.nu
Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Voeg hier de concrete begroting toe in een bestand
Zo ja, denk hierbij aan fondsen (noem in dit geval concrete bedragen), sponsoring (bijv. bij de supermarkt), materialen (bijv. lenen van kostuums), mankracht (bijv. vrijwilligers)
* Vraag a.u.b. niet meer dan nodig, zodat er meer overblijft ook voor andere initiatieven.
* Denk hierbij aan organisatie, mogelijke samenwerking etc.