ID-tafel

Initiatieven voor of uit Westerveld kunnen zich tot de ID-tafel wenden voor ondersteuning. Inwoners, verenigingen, stichtingen en werkgroepen met een idee of initiatief op het gebied van o.a. gezondheid, sport, cultuur en leefbaarheid kunnen hier terecht. Een initiatief kan al volledig uitgewerkt zijn, nog in de kinderschoenen staan of zich ergens daartussenin bevinden. Ondersteuning en de bijdrage vanuit de ID-tafel kan zijn; kennis, advies, netwerken, budget en/of andere middelen.

De ID-tafel heeft tot doel om de Westervelder gemeenschapskracht op verschillende manieren te vergroten. Door kennis uit te wisselen, lokale experts in te zetten, inwoners en partijen die elkaar met ideeën of activiteiten kunnen versterken te verbinden, door praktische hulpinzet, (deel)financiering en andere ondersteuningsvormen. Het is niet alleen een subsidieloket, maar een lokaal netwerk waar initiatiefgelden/middelen een onderdeel van zijn, maar waar de gemeenschapskracht centraal staat.

  • De projectgroep van de ID-tafel bestaat uit de regisseur dorpen en leefbaarheid, de cultuurcoach, een afvaardiging van de beweegcoaches en een afvaardiging van de dorpsverbinders.
  • Een initiatief kan al volledig uitgewerkt zijn of nog in de kinderschoenen staan. Afhankelijk daarvan wordt gekeken wat er nodig is qua ondersteuning. Soms kunnen partijen verbonden worden met andere verenigingen of initiatieven, soms kan er een financiële bijdrage geleverd worden of juist advies gegeven worden.

Hoe werkt het aanvragen:

  • Onder andere inwoners, verenigingen, stichtingen of werkgroepen die een idee hebben kunnen terecht bij de ID-tafel voor kennis, ondersteuning, advies en (financiële) middelen.
  • Aanvragen kan het gehele jaar door. Binnen vier weken bericht over uw aanvraag.
  • Max. 1.000 euro wanneer een initiatief vanuit één partij
  • Max. 2.500 euro wanneer een initiatief samenwerkt met een andere lokale partij
  • Aanvragen gaat via het aanvraagformulier, deze kunt u hier invullen.

Ik wil graag mijn idee/initiatief insturen! Hieronder vul ik mijn/onze gegevens in.

Naam
Soort idee
* Vink hier aan welke categorie(ën) van toepassing zijn: dit kunnen meerdere vakjes zijn
* Geef hier een inhoudelijk beeld van uw idee
* Leefbaarheid / kunst & cultuur / sport & bewegen / duurzaamheid
* Denk hierbij aan lokale aanbieders, ondernemers. Leg hier uit waarom en hoe u dit gaat doen?
* Er moet voldoende draagvlak voor uw idee zijn in uw straat, buurt of dorp
* Denk hierbij aan kennisuitwisseling, praktische hulp, meedenken, samenwerken. Zo ja, mogen wij dan contact met u opnemen hierover?
* Met inclusie worden alle inwoners gezien en kunnen zij volwaardig deelnemen. Niemand wordt op basis van zijn of haar ‘anders-zijn’ impliciet of expliciet buitengesloten
* Uw idee moet binnen een jaar zijn gestart.
* Stuur een realistische begroting mee van A tot Z (voor zover mogelijk) en upload dit bestand hieronder bij 'Bestand'
* Vraag a.u.b. niet meer dan nodig, zodat er meer overblijft ook voor andere initiatieven
Max. bestandsgrootte: 32 MB.