Jongerenwerk Westerveld

Informatie:
Welzijn MensenWerk zet zich in om de jeugd (0-23 jaar) mee te laten doen. Onze sociaal werkers zijn er voor de jeugd en spreken hun taal. De jeugd komt vaak tot verrassende oplossingen doordat wij uitgaan van hun vraag. Oplossingen die de jeugd gelukkig maken. Vanuit lokale verankering in de wijk en op school (wij kennen de jeugd, de jeugd kent ons) kunnen wij de jeugd en andere organisaties met elkaar verbinden. Daarnaast signaleren wij in een vroeg stadium problemen en risico’s, zodat zwaardere zorg voorkomen kan worden. Door het bieden van hulpverlening op maat, wordt de eigen kracht van de jeugd versterkt. Want investeren in preventie loont: investeren in welzijn.

· Contactpersoon: Emil Woltinge
· Telefoonnummer: 06 – 13304317
· Mailadres: e.woltinge@welzijnmw.nl
· Website: www.welzijnmw.nl