Nijntje beweegdiploma (groep 1-2)

De ambitie is om alle jonge kinderen in heel Westerveld de kans én de mogelijkheden te geven om gevarieerd te bewegen met Nijntje. Bewegen maakt gelukkig! Gevarieerd en met plezier bewegen op jonge leeftijd (2-5 jaar) levert een essentiële en positieve bijdrage aan de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Ik, bewegen met nijntje, geloof in een gezonde en gelukkige generatie die beweegt met plezier. Jong geleerd is oud gedaan.

Vanuit het Sport- en Preventieakkoord Westerveld, ondergebracht in ‘Westerveld in actie!’ streven we ernaar om vanaf schooljaar 2022-2023 op alle basisscholen in Westerveld in de groepen 1 en 2 te gaan werken met het nijntje Beweegdiploma. Dit om de kinderen op een jonge leeftijd vaardiger te maken in bewegen, want elke stap telt! De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en dit gaat ten koste van hun motorische ontwikkeling. Het nijntje beweegdiploma is een wetenschappelijk onderbouwde lessenreeks waarin peuters en kleuters op een leuke manier vaardiger worden in bewegen. Ze krijgen in de lessenreeks alle essentiële basisvormen van bewegen aangeboden wat de basis vormt voor hun latere sportcarrière. Ook kan een goede en veelzijdige motorische ontwikkeling bijdragen aan de leerprestaties in het onderwijs. Een win-win situatie dus! De nijntje beweegdiploma-lessen worden gegeven door speciaal opgeleide trainers en de lessen zijn geschikt voor zowel een speellokaal als gymzaal. Vanuit de basisvormen van bewegen die ze aangeboden krijgen in de nijntje Beweegdiploma lessen vervolgen de kinderen hun motorische leerlijn in de groepen 3 t/m 8.

Ik, bewegen met nijntje, jaag aan, verbind en deel. Ik inspireer, motiveer en geef handreikingen en concrete tools om zoveel mogelijk jonge kinderen verantwoord en met plezier te laten bewegen. Door op alle fronten mijn boodschap uit te dragen en kracht bij te zetten. Dat doe ik richting ouders en iedereen die met kinderen werkt. Ik, bewegen met nijntje, maak beweging in aansprekende vormen beschikbaar voor alle jonge kinderen. Het nijntje Beweegdiploma vormt mijn motor. Dat is hét verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde beweegprogramma voor jonge kinderen waarbij plezier de kernwaarde is. Ouders, opvoeders, clubs, trainers en iedereen die voor jonge kinderen zorgt of met ze werkt betrek ik, maak ik bewust en zet ik in beweging. Zodat bewegen meer onderdeel uitmaakt van hun dagelijks leven. Ik vertel mijn boodschap aan iedereen die mijn beweging kan helpen. Ik ben online en offline zichtbaar, thuis en buitenshuis. Ik laat kinderen ervaren hoe leuk bewegen is. Ik beweeg, dus ik ben! Beweeg je mee?

Meer informatie over het nijntje beweegdiploma vind je op deze link.