Old Stars bij sportverenigingen

Op de Website Old Stars vind je alle informatie over welke sporten je als senior kunt beoefenen binnen welke tak van sport. Heb je interesse om deel te nemen aan een Old Stars sport in Westerveld (bij een bepaalde sportvereniging) vul dan onderstaand formulier in.

Met OldStars ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland door te starten bij de verenigingen. Wij lanceren na OldStars walking football meer nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Ouderen kunnen nu ook kiezen voor OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars tafeltennis, OldStars walking handball,  OldStars walking rugby, OldStars running, OldStars volleyball en OldStars walking basketball. Het uitgangspunt van OldStars is de positieve bijdrage van het verenigingsleven aan de levenskwaliteit van ouderen. De spelvarianten geven senioren de mogelijkheid om op hun eigen niveau mee te blijven doen in en rondom de sportvereniging. Op deze manier ervaren zij de voordelen van een leven lang sport. Het doel is om via de sportvereniging en/of omgeving ouderen (verantwoord) te laten bewegen, te laten ontmoeten, mee te laten doen en stimuleren dat ze regie houden over hun eigen leven. Het voor ouderen mogelijk maken om gezond, fit en sociaal te blijven in en rondom de sportvereniging en voorkomen dat zij zich eenzaam gaan voelen zijn de doelen van Old Stars. We werken daarom samen met diverse sportbonden. Met OldStars kunnen alle ouderen laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden door actief te zijn als begeleider, instructeur, spelbegeleider en/of vrijwilliger. OldStars is er voor actieve ouderen die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de sportvereniging en in de maatschappij.

Gratis stockfoto met actief, activiteit, atleet Stockfoto

Ik doe graag mee met Old Stars! Hieronder vul ik mijn gegevens in voor de begeleider.

Een gratis proefles is mogelijk.

Naam
Dit is niet verplicht, maar dit is handig als de begeleider hierover contact met u wilt opnemen.
Je mag meerdere sporten invullen (bijv. voetbal, korfbal etc.)
Hier alstublieft geen gezondheidsgegevens invullen.