Bijeenkomst Snoep GOED!?

De beweegcoaches gemeente Westerveld en Erik van Tongeren van Ludis Personal Gym uit Dwingeloo, partner Sport- en Preventieakkoord Westerveld, hebben woensdag 28 september jl. een inspiratiebijeenkomst ‘Snoep GOED!?’ georganiseerd. Een inspiratiebijeenkomst voor alle opvanglocaties van de Gemeente Westerveld specifiek voor de 0-4 jarigen.

Preventie begint bij kinderen en natuurlijk hun ouders/verzorgers. We hebben juist ingehaakt op preventie om zo een gezonde toekomst tegemoet te gaan. De gezondheid van jonge kinderen bevorderen heeft veel voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. (On)gezonde gewoontes en gebruiken worden voor een groot deel bepaald door opvoeding en ervaringen in de kindertijd. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld: dat biedt kinderen een gezonde start.’

In de bijeenkomst is gezamenlijk gekeken naar het aanbod van gezonde voeding. Het was een interactieve avond, waar de pedagogisch medewerkers o.l.v. Erik met elkaar in gesprek waren en met elkaar een menukaart samengesteld voor een gezond ontbijt en een lekkere lunch voor de jonge kinderen.