Odensehuis Havelte

Wat is een Odensehuis?
Een Odensehuis is een ontmoetingsplek met informatie en advies voor mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Het is een laagdrempelig vrij inloopcentrum van, voor en door mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en vrijwilligers. Iedereen is welkom!

Het Odensehuis biedt een stem aan mensen met geheugenproblemen en ook aan de mantelzorgers. Het is een veilige plek, naast hun eigen woonomgeving, waar ze zich’ thuis’ kunnen voelen. Ook mantelzorgers kunnen in een Odensehuis steun vinden bij lotgenoten en deelnemen aan gespreksgroepen. De participanten (mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers en vrijwilligers) leveren een bijdrage aan het draaiende houden van het Odensehuis. Het Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie met één beroepskracht die een coördinerende, stimulerende en adviserende taak in het geheel heeft. Het Odensehuis draagt er sterk aan bij dat mensen met geheugenproblemen op een plezierige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Adresgegevens: Odensehuis Havelte – Veldkamp 77 (ingang Molenweg) -7971 BX Havelte
Telefoon: 06 57 91 93 90
Mailadres: Info@odensehuismeppelwesterveld.nl
Website: odenshuismeppelwesterveld.nl