Sport Jij Ook? (onderzoeken en ondersteunen sportdeelname kind)

Met ‘Sport Jij Ook?’ wordt op de deelnemende basisscholen door middel van een enquête (halen elk kind dan 1 minuut uit de klas) geïnventariseerd welke leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8 lid zijn van een sportvereniging. Op basis van deze informatie benadert de beweegcoach, in afstemming met de school, de ouders/verzorgers van deze niet-sportende. In overleg wordt er vervolgens een huisbezoek ingepland (buiten school). Tijdens dit huisbezoek bekijkt de beweegcoach met de ouders/verzorgers + kind naar de reden van inactiviteit en wat de mogelijkheden zijn om toch te gaan sporten. Het gaat dus om het gezamenlijk zoeken naar een passende sport, waarbij de beweegcoach de opties voorlegt. Een aanvraag bij het jeugdsportfonds of het zoeken naar een logistieke oplossing (als vervoer het probleem is) behoren ook tot de opties (waar nodig). Scholen kunnen naar eigen keuze kiezen voor deze activiteit dat desbetreffende schooljaar. Hieronder kun je je als school zijnde aanmelden voor deze activiteit.

 

Aanmelden voor Sport Jij ook

School
Gewenste groepen afname enquete
U mag hier meerdere/alle vakjes aanvinken.
Gewenste dag afname enquete
U mag hier meerdere/alle vakjes aanvinken.
Gewenst dagdeel afname enquete
U mag hier beide vakjes aanvinken.
Hier alstublieft geen gezondheidsgegevens invullen.