Welzijn MensenWerk Sociaalwerk

Informatie
Welzijn MensenWerk (WMW) zet zich in door inwoners en organisatie aan elkaar te verbinden vanuit dorpen, buurten en wijken. WMW biedt diensten  waarbij gekeken wordt naar de alle aspecten van het dagelijks leven aangaat: ontmoeting, werk, opvoeding, gezondheid, wonen, cultuur en veiligheid. Sociaal werkers bieden ondersteuning bij uw vragen hiervoor.

Locatie Westerveld