Zwemlessen voor mensen met niet-Nederlandse achtergrond groot succes!

In de gemeente Westerveld worden zwemvaardigheidslessen aangeboden aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van het incident in het zwembad de Kerkvlekken vorig jaar. We vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente ‘zwemveilig’ zijn. In samenwerking met zwembad de Kerkvlekken in Havelte is in mei gestart met het geven van zwemlessen aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. De lessen duren nog tot begin september en worden in 3 groepen gegeven: jeugd, vrouwen en mannen. De kosten worden betaald vanuit het Jeugdfonds sport & cultuur en Volwassenenfonds sport & cultuur. De vrouwengroep vormt tot nu toe het grootste succes. Na een start met 2 dames nemen er inmiddels al 12 deel. Op het moment dat zij zwemles hebben is het zwembad gesloten, aangezien er vanwege geloofsovertuigingen geen mannen aanwezig mogen zijn op het terrein. De dames komen uit veel verschillende landen, van Syrië tot Indonesië. De meesten hebben nog nooit gezwommen en vinden het fantastisch! De bedoeling is dat zij allemaal aan het einde van het seizoen een ‘zwemveilig’ certificaat kunnen ontvangen. Dit houdt in dat zij weten wat ze moeten doen in het water en veilig naar de kant kunnen komen. Hiermee willen wij als gemeente incidenten zoals in Havelte vorig jaar voorkomen. Ook de meeste alleenstaande minderjarige vluchtelingen die momenteel in Diever verblijven zijn op een enkeling na niet zwemvaardig en willen allemaal graag (leren) zwemmen. Daarom heeft de gemeente besloten ook aan deze groep voor een bepaalde periode wekelijks ‘zwemveilig’ lessen aan te bieden. Bij de lessen zijn een of meerdere begeleiders aanwezig vanuit het COA. De lessen, in 3 groepen van 8 jongeren, zijn gestart op vrijdag 16 juni en worden gegeven in de maanden juni, juli en augustus.

Klik op deze beelden voor een reportage hiervan.