Fietslessen

Fietslessen

Mensen met een niet-Nederlandse achtergrond kunnen ook 1 op 1 fietsles krijgen van een vrijwilliger van de Fietsersbond. De lessen zijn op maat en duren hooguit één uur in verband met het feit dat het voor de leerling inspannend is! De vrijwilliger komt bij de mensen...
Veilig zwemmen

Veilig zwemmen

Zwembad De Kerkvlekken in Havelte biedt zwemlessen aan voor mensen met niet-Nederlandse achtergrond. Het gaat bij deze lessen vooral om voorlichting en de eerste ‘zwemveilig’ lessen: leren hoe je in het water gaat, wat moet je doen in het water en hoe kom...
Dakajam kamp

Dakajam kamp

In de zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte in de familie of verminderen financiële mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan...
Dakajam kamp

Jarige Job

Ieder kind verdient een verjaardag. Jarige Job deelt verjaardagboxen uit aan gezinnen die zelf niet voldoende financiële middelen hebben om de verjaardag van hun kin te vieren. Er moet sprake zijn van noodzaak, zonder de verjaardagsbox kan de verjaardag van het kind...
Dakajam kamp

Kinderhulp

Kinderhulp ondersteunt kinderen en jeugdigen die hulp nodig hebben, omdat zij opgroeien in armoede. Het fonds ondersteunt deze kinderen met simpele dingen, zoals sport, een dagje uit, een fiets, speelgoed, een opleiding en/of materialen voor een opleiding,...
Dakajam kamp

Jeugdfonds sport en cultuur

Kinderen van ouders die het financieel wat moeilijker hebben kunnen gebruik maken van het fonds. De contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit kan (deels) vanuit het fonds worden betaald. Daarnaast kunnen er waardebonnen worden aangevraagd voor...